Welkom

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is de digitale voortzetting van de SchoolVragenLijst (SVL). De SAQI/SVL is in Nederland sinds 1982 de meest gebruikte sociaal-emotionele test in het onderwijs. De SAQI meet

  • de MOTIVATIE voor schoolvakken
  • de TEVREDENHEID met school
  • het ZELFVERTROUWEN

De test is goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) en wordt aanbevolen door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Bij de SAQI gebeurt alles via het internet: het voorbereiden van de afnames, de afname zelf en de rapportages. U kunt op elk gewenst moment de test afnemen.

Vlaanderen

Een team van gerommeerde Vlaamse psychologen heeft normeringsonderzoek gedaan bij scholen van het primair en secundair onderwijs om normen te verkrijgen voor Vlaanderen. De verkregen normen zijn ingebouwd in de normtabellen, waarmee de SAQI België geschikt is voor het onderwijs in Vlaanderen.

Afname en Rapportage

De test wordt per computer via het internet afgenomen, inividueel of klassikaal. Het aantal leerlingen dat tegelijkertijd per klas de test kan afnemen, is onbeperkt.

Als een school zich aanmeldt, krijgt ze per ommegaande, uiterlijk de zelfde dag, de inlogcodes en kan direct worden getest. Er hoeft niet van te voren worden betaald.

De rapportage is direct opvraagbaar nadat een leerling of een klas de test heeft voltooid.

Kosten

De test kost ter introductie €1 (ex. BTW) per afname per leerling, inclusief de rapportage. Geen installatiekosten, geen abonnementskosten, geen krediet vooraf. Facturering achteraf.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot VorstMulder:

Mail saqi@vorstmulder.nl
Tel 03 205 92 12